Wychodząc naprzeciw prośbom klientów, od 1 czerwca, zostają ponownie otwarte stacjonarne punkty porad prawnych. Przypominamy, że z powodu epidemii koronawirusa w okresie od 23 marca do dnia 29 maja porady były udzielane przez telefon. Z powodu sytuacji związanej z koronawirusem poszerzony został ponadto katalog podmiotów i zagadnień, w jakich można uzyskać pomocy. Dotyczy to osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Otwarcie punktów stacjonarnych nie oznacza jednak rezygnacji z reżimu sanitarnego. Aby zachować zasady bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących w biurach, nadal obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

        Uprzejmie przypominamy, że pisma do urzędu można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, e-mailem lub wrzucić do skrzynki, która znajduje się w tylnym wejściu do urzędu gminy.

Informacja MZK Jastrzębie

Do pojazdu może wejść 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. Decyzja zapadła niespodziewanie. Stosowne rozporządzenie rząd opublikował w sobotę 30 maja.
Przypomnijmy. Pierwsze ograniczenia mówiły o liczbie pasażerów odpowiadającej połowie wszystkich miejsc siedzących. W praktyce w standardowym autobusie mogło znajdować się ok. 15 osób. Drugi ruch rządu to ustalenie dopuszczalnej liczby podróżnych na 30% wszystkich miejsc – zarówno siedzących jak i stojących. Od 1 czerwca limit to 50% wszystkich miejsc. Tak więc, w standardowym autobusie może znajdować się ponad 40 osób. Oczywiście w dalszym ciągu pasażerowie zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa, a także do zachowania bezpiecznej odległości.

Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat numerów telefonów w sprawach kwarantanny:

KWARANTANNA PO PRZEKROCZENIU GRANICY nałożonej na mieszkańców woj. śląskiego prosimy dzwonić pod nr 32/20 77 230 lub pisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach dotyczących możliwości odbywania kwarantanny w miejscach KWARANTANNY ZBIOROWEJ prosimy dzwonić pod nr 32/20 77 101.

Rozwiewamy wątpliwości dotyczące udziału w badaniach na obecność koronawirusa, a ściślej – dojazdu na te badania. Wielu mieszkańców zastanawia się, co ma zrobić w sytuacji już zdiagnozowanej choroby, łączącej się z obowiązkiem odbycia domowej kwarantanny, kiedy muszą oni pojawić się na badaniach kontrolnych. Ustawodawca przewidział, że w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 oraz na czas niezbędny do dojazdu z miejsca obowiązkowej kwarantanny do miejsca wykonania testu i z powrotem, osoba przebywająca na kwarantannie jest zwolniona z konieczności odosobnienia. Dojazd na badania może nastąpić jednak wyłącznie samochodem osobowym, którego posiadaczem jest osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca lub gospodarująca. Jednocześnie istnieje wymóg zakrywania przy pomocy maseczki, przyłbicy czy części odzieży, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym między innymi na drogach, placach czy parkingach.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażenia koronawirusem. Zaostrzone ze względu na epidemię przepisy obowiązują zarówno mieszkańców, jak i gminy oraz firmy odbierające odpady.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Informujemy, że od poniedziałku 25 maja 2020 r. zostanie otwarte główne wejście do budynku urzędu gminy. W korytarzu za głównym wejściem zostały przygotowane stanowiska obsługi klientów, przy których urzędnik obsłuży klienta. Do przywołania danego urzędnika za pośrednictwem sekretariatu służy telefon "przywoławczy", który stoi obok stanowisk.
Skrzynka podawcza i druki wniosków zostały umiejscowione w korytarzu na parterze obok wejścia głównego.
Prosimy mieszkańców by sprawy, które można załatwić telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej załatwiali w ten sposób.
W razie konieczności osobistego stawiennictwa klienci urzędu:
- muszą posiadać maseczki ochronne,
- muszą zachowywać odległość 2 m pomiędzy sobą,
- przy stanowisku obsługi może być tylko jedna osoba z wyłączeniem osoby/osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim oraz w Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim po raz kolejny rozszerzają ofertę wsparcia psychologicznego. Od dziś jest ono oferowane zdalnie (telefonicznie lub Skype) całodobowo.

Od dziś harmonogram zdalnego wsparcia psychologicznego przedstawia się następująco:
- od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 11.00 dyżuruje psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, tel.: 32 455 14 30 wew. 31 lub 32 454 71 06 wew. 31, lub komunikator Skype: PCPR Wodzisław,
- od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 – 15:00 dyżuruje psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, tel.: 32 455 14 30 wew. 37 lub 32 454 71 06 wew. 37 lub komunikator Skype: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.,
- w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach: 15:00 – 19:00 telefonicznie dyżuruje psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, nr tel.: 665 569 912,
- w dni robocze w godzinach nocnych od 19:00 do 8:00 wsparcia udzielają pracownicy Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, tel.: 32 455 60 32,
- w weekendy (sobota – niedziela) telefonicznego wsparcia psychologicznego udzielają pracownicy Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, tel.: 32 455 60 32

Zachęcamy do korzystanie z usług. Przypominamy jednocześnie, że wsparcie psychologiczne dla osób w kwarantannie zapewnia również powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. Można z niego skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-13:00 pod numerem telefonu: 32 456 15 59.

Szanowni Państwo
Informuję, że w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w naszym rejonie zawieszam zajęcia w przedszkolu do dnia 29 maja 2020 roku. Decyzja ta została podjęta za zgodą organu prowadzącego oraz po przeprowadzonych konsultacjach z rodzicami. Jest ona podyktowana troską o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, pracowników oraz ich rodzin. Jeżeli w najbliższym czasie nie pojawią się nowe ogniska zarażeń w naszym rejonie, planujemy otwarcie przedszkola od 1 czerwca 2020 roku dla chętnych rodziców.

Z poważaniem
Wioleta Dudziak-Radecka
Dyrektor Przedszkola Akademia Wyobraźni w Marklowicach

Akcja „Przynajmniej jedna maseczka ochronna na jedną marklowicką rodzinę" zrodziła się, aby wesprzeć marklowickie rodziny w ułatwieniu zakupów i innych podręcznych sprawunków.
Do akcji włączają się zarówno osoby, które potrafią szyć na maszynie, jak również radni oraz Wójt, który koordynuje akcją. Pierwsze darmowe maseczki zostały uszyte z własnej inicjatywy i rozdysponowane przez Pracownię Krawiecką Pani Eweliny, z ul. Wyzwolenia w Marklowicach oraz Pana Radnego Aleksandra Kądzielę, który wyszedł z propozycją znacznie szerzej, szyjąc pierwsze maseczki dla pracowników Szpitala w Rybniku.
Celem akcji jest zabezpieczenie osoby robiącej sprawunki przed zakażeniem. Ponieważ nie każda osoba z rodziny wychodzi po zakupy w obecnym czasie, a najczęściej to robi jedna upoważniona osoba, stąd zrodził się pomysł, aby zapewnić przynajmniej jedną sztukę i sprezentować ją dla jednej rodziny.
Po każdorazowym użyciu maseczki powinno się ją wyprać i przeprasować.
Maszyny do szycia poszły w ruch.

Tadeusz Chrószcz

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w marcu rząd zdecydował o drastycznym ograniczeniu liczby osób w autobusach. Nie może być ona większa niż połowa miejsc siedzących. Regulacja ta nie uwzględnia miejsc stojących, co w praktyce ograniczyło dozwoloną liczbę pasażerów o około 80 procent.
Od poniedziałku 18 maja nastąpi zmiana tych regulacji. Limit to 30% miejsc siedzących i stojących. Tak więc standardowy autobus obsługujący linie MZK Jastrzębie będzie mógł przewieźć nie 15, a ok. 30 osób. Dzięki temu nie będzie już konieczności podstawiania dodatkowych autobusów na trasach najbardziej obleganych.

PWiK wprowadziło rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz zapewnienie ciągłej dostawy wody i odprowadzania ścieków - pismo w załączeniu

Zarządzenie Nr 0050.48.2020
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ograniczenia prowadzenia działalności sportowej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792)

zarządzam , co następuje:

§. 1.

W związku z narastającym stanem zagrożenia w Gminie Marklowice i w okolicznych Gminach, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli ograniczam prowadzenie działalności sportowej na boiskach sportowych na terenie Gminy Marklowice, których właścicielem jest Gmina Marklowice.

Źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, trudno Ci oddychać? Podejrzewasz, że to koronawirus? Zachowaj spokój i dowiedz się, co zrobić.
Jeśli masz takie objawy, jak: katar, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe,
zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza rodzinnego.
Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
Jeśli masz takie objawy:
· zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich objawach;
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 3 - 601 499 841, 607 533 719 CAŁODOBOWO
· własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie. Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz rodzinny (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego.
Najbliższy szpital zakaźny w Raciborzu, ul. Gamowska 3 - 32 755 50 00
Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.
Jeśli wróciłeś z zagranicy przed 15 marca, czyli przed wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich podróżnych powracających do Polski, i obecnie nie jesteś objęty obowiązkową kwarantanną i nie masz objawów choroby, mimo wszystko przez 14 dni od powrotu do kraju kontroluj codziennie swój stan zdrowia. Mierz temperaturę, zwróć uwagę na to, czy kaszlesz albo czy masz trudności z oddychaniem. Ogranicz kontakt z innymi. Pamiętaj, że możesz przechodzić chorobę bezobjawowo i możesz zarażać innych.
Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.
Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj się panice. Dbaj o siebie i swoich bliskich.

Informuję, iż w porozumieniu z organem prowadzącym Biblioteka zostanie otwarta dla Użytkowników z dniem 25 maja 2020 r.
Godziny pracy placówki pozostają bez zmiany. Szczegółowe zasady funkcjonowania Biblioteki w czasie epidemii COVID-19 podane zostały na stronie internetowej: biblioteka.marklowice.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.
Z poważaniem Jolanta Węglorz - dyrektor GBP w Marklowicach

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje o ograniczeniu w funkcjonowania tutejszego OPS

1.Ośrodek ogranicza przyjmowanie osób zainteresowanych (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
2.Kontakt klientów z pracownikami Ośrodka następuje wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Ośrodka.
3.Pracownicy socjalni pracują w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, a weryfikacja potrzeb osób zainteresowanych odbywa się zdalnie tj. telefonicznie lub mailowo.
4.Sprawy można załatwiać w następujący sposób:
Elektronicznie:
- za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl
- poprzez ePUAP/opsmarklowice/skrytka (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego)
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej (tylko świadczenia wychowawcze tj. 500+)
Tradycyjnie -w wersji papierowej:
- osobiście w OPS tylko w razie bezwzględnej konieczności po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
- za pośrednictwem Poczty Polskiej
W przypadku nadania listu poleconego, za termin złożenia wniosku przyjmuje się datę nadania, zaś w przypadku wysłania wniosku listem ekonomicznym, datą przyjęcia wniosku jest data wpływu do OPS.
Dane teleadresowe:
tel. stacjonarny 32 455 06 84,
tel. komórkowy pracownicy socjalni 690 141 999,
tel. komórkowy świadczenia rodzinne 507 494 232
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzory wniosków do pobrania wraz z objaśnieniami znajdują się poniżej:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - objaśnienie

Wzór wniosku o jednorazową zapomogę z tutyłu urodzenia dziecka

Specjalny zasiłek opiekuńczy - objaśnienie

Wzór wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne - objaśnienie

Wzór wniosku o świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie rodzicielskie - objaśnienie

Wzór wniosku o świadczenie rodzicielskie

Świadczenie wychowawcze 500+ objaśnienie

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego - objaśnienie

Wzór wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny - objaśnienie

Wzór wniosku o zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek rodzinny - objaśnienie

Wzór wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające opiekę medyczną

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej mogą skorzystać z poniższego druku lub napisać wniosek własnoręcznie:

Wniosek o przyznanie pomocy

W przypadku, gdy o świadczenia z pomocy społecznej ubiegają się osoby pozostające w zatrudnieniu do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobku:

Zaświadczenie o zarobku

Zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i przysługujących z tego tytułu praw w związku ze wsparciem z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Klauzula RODO

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

Do ustalenia prawa do tzw. „becikowego” obowiązują te same zasady i dokumenty co do ustalania dochodu rodziny do zasiłku rodzinnego tj.: dochód rodziny (osoby uczącej się) ustalany będzie na podstawie dochodów z roku bazowego 2018 i wszystkich innych zmian po tym roku (w tym zmian zatrudnienia).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.
Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, wykonywanie pracy za granicą przez jednego z rodziców nie ma znaczenia dla właściwości organu do wydania decyzji w sprawie.

W związku z poprawką do rządowego rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, od środy 22 kwietnia urzędy będą wykonywać zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom. Są to zadania związane z: rejestracją stanu cywilnego; ewidencją ludności i dowodami osobistymi; pomocą społeczną; świadczeniem usług komunalnych; działaniem urzędów pracy, w tym w przedmiocie wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych; decyzjami architektoniczno-budowlanymi i innymi, związanymi z inwestycjami, np. dotyczącymi ochrony środowiska.

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW z uwagi na istniejące zagrożenie koronowirusem, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, zawiesza do odwołania planowane dyżury pracowników KWK ROW w Urzędzie Gminy Marklowice.

Szanowni Państwo,
         W trakcie środowej (15 kwietnia) wideokonferencji włodarzy gmin powiatu wodzisławskiego oraz starosty Leszka Bizonia z P. Dyr. PSSE w Wodzisławiu Śląski – włodarzy gmin uzyskali informację o braku wystarczających środków na szybkie i skuteczne przeprowadzenie wymazów koronawirusa. Podjęliśmy dyskusję o warunkach i możliwościach sfinansowania przez gminy powiatu tego dodatkowego zadania i ustalenia ryczałtowej zapłaty za tę usługę.
        W trosce o zdrowie i życie naszych mieszkańców włodarze gmin podjęli to zadanie i sfinansują na rzecz swoich mieszkańców przyjazd tzw. wymazobusu + przeprowadzenie testu. Również w imieniu gminy Marklowice zobowiązałem się, że ten koszt zostanie sfinansowany i będzie to realizowała firma FIREMED w porozumieniu z PSSE w Wodzisławiu Śląskim.
        Mam nadzieję, że zawarcie umowy z firmą FIREMED przyśpieszy możliwość wykonania niezbędnych testów i uwolni naszych mieszkańców od niepokoju i niepewności. Uzgodniłem równocześnie z PSSE, że na terenie Marklowic próbki będą pobierane od jutra tj. poniedziałku 20 kwietnia. Osobom, które odwiedzi wymazobus życzymy tylko i wyłącznie negatywnych wyników.
                                                                                                                                      Tadeusz Chrószcz
                                                                                                                                  Wójt Gminy Marklowice

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, iż w zakresie wsparcia psychologicznego, dla osób przebywających w izolacji zostały uruchomione linie telefoniczne, niżej podanych instytucji:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-11.00;
Telefon kontaktowy: 32 455 14 30 w. 31 lub 32 454 71 06 w. 31.
https://www.powiatwodzislawski.pl/pcpr-rozszerza-wsparcie-psychologiczne.html
PCPR oferuje wsparcie psychologiczne również w formie połączeń przez komunikator Skype

Porania Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 11.00-13.00;
Telefon kontaktowy: 32 456 15 59.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. ofertuje wsparcie specjalistyczne w formie rozmów telefonicznych, a także Skype.