Przypominamy, Urząd Pocztowy w budynku Urzędu Gminy jest czynny:
Poniedziałek - czwartek w godzinach 8.00 - 15.00
(przerwa 12.00-12.30❗️)
Piątek w godzinach 13.00 - 20.00
(przerwa 17.30-18.00❗️)
w soboty i niedzielę NIECZYNNY

Informujemy, że w związku z rezygnacjami z udziału w projekcie „Łączymy z energią...", zwolniły się 2 miejsca na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Marklowice.

Szczegóły znajdują się poniżej:

https://oze.subregion.pl/2020/09/wazne-dodatkowe-miejsca-w-naborze-uzupelniajacym-do-projektu-laczymy-z-energia-na-terenie-gminy-marklowice/

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.
To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.

1 sierpnia zmianie uległy niektóre kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Nowe kody dotyczyć będą w szczególności działalności rekreacyjnej oraz rozrywkowej. Zmieni się również brzmienie niektórych aktualnie obowiązujących kodów PKD dotyczących m.in. działalności związanej ze sportem, zakwaterowaniem oraz usługami gastronomicznymi.
Zmiana kodów PKD wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2020 poz. 1249).

Od 4 maja Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. w większym niż dotychczas stopniu będzie dostępny dla mieszkańców. Nie oznacza to jednak pełnego zniesienia ograniczeń i jego funkcjonowania jak przed pandemią.

Od poniedziałku, 4 maja, wydział zostanie otwarty dla mieszkańców, którzy w godzinach urzędowania (poniedziałek-środa 8:00-15:00, czwartek 8:00-17:00, piątek 8:00-13:00) będą mogli w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Pszowskiej 92a złożyć osobiście dokumenty czy uzyskać informację o sposobie załatwiania sprawy. Nie oznacza to jednak bezpośredniego dostępu do stanowisk obsługi w referacie prawa jazdy czy rejestracji pojazdów. Dokumenty będzie można złożyć wyłącznie w okienku, znajdującym się w holu wydziału. Tam zgodnie z kolejnością wpływu będą rejestrowane i przekazywane do stanowisk obsługi. Po załatwieniu sprawy pracownicy WKT będą się kontaktować z zainteresowanymi osobami w celu ustalenia daty i sposobu odbioru dokumentów lub tablic rejestracyjnych. Część dokumentów będzie doręczana w dalszym ciągu za pośrednictwem poczty, jak chociażby przygotowane do odbioru dowody rejestracyjne lub prawa jazdy. Należy zatem wziąć pod uwagę, że nadal nie będzie możliwe załatwienie sprawy na miejscu i ,,od ręki''.

Z uwagi na przepisy sanitarne w wydziale będą mogły równocześnie przebywać nie więcej niż 3 osoby. Przypominamy też o konieczności założenia maseczki ochronnej oraz rękawiczek (będą także dostępne na terenie urzędu). W wydziale będzie też można zdezynfekować ręce. Dodatkowo codziennie między godz. 11:00 a 11:20 będzie następować przerwa techniczna na zdezynfekowanie pomieszczeń.

Pozostałe wydziały urzędu będą funkcjonować jak dotychczas, czyli bez bezpośredniej obsługi interesantów, z możliwością pozostawienia korespondencji w specjalnie wyznaczonym do tego pojemniku oraz załatwiania spraw zdalnie.

Z przykrością informujemy, że w tym roku, z uwagi na panującą w kraju epidemię koronawirusa, w trosce o zdrowie uczestników jak i organizatorów, Dożynki Gminne nie zostaną zorganizowane w dotychczasowej formie. Zapraszamy rolników wraz z rodzinami oraz mieszkańców na uroczyste, dziękczynne msze święte, które zostaną odprawione w ich intencji. Pierwsza msza zostanie odprawiona w kościele pw. Narodzenia NMP w dniu 3 września w czwartek o godz. 8.00, druga odbędzie się w niedzielę 13 września o godz. 9.00 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.

w ślad za Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przypominamy Państwu, że Urząd Gminy Marklowice oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach czynny jest w ciągu tygodnia (od pn-pt).

W dalszym ciągu w Urzędzie nie jest prowadzona bezpośrednia obsługa klientów. Wyjątkiem są sytuacje, w których zapewnienie pomocy klientom jest niezbędne, w szczególności w zakresie spraw dotyczących:

- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- pomocy społecznej,
- świadczenia usług komunalnych,
- administracji architektoniczno-budowlanej,
- ochrony środowiska związanych z inwestycjami.

Tak jak dotychczas, osobiste załatwienie sprawy w Urzędzie możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem danej komórki organizacyjnej. Dostęp do urzędu (parter) możliwy jest poprzez boczne wejście od strony poczty. Prosimy o przychodzenie w maseczkach oraz rękawiczkach, które po założeniu można zdezynfekować na parterze budynku, przy głównej klatce schodowej. Na parterze obok głównego wejścia znajduje się aparat telefoniczny, który po podniesieniu słuchawki przywołuje sekretariat urzędu.

Tak jak do tej pory można wnioski i inne pisma przesyłać pocztą lub składać do „skrzynki podawczej", która zlokalizowana jest w bocznym wejściu do budynku. Za bocznym wejściem znajdują się również druki wniosków, deklaracji i in.

Podajemy numery telefonów i adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, gdzie można uzyskać potrzebne informacje o załatwianych w urzędzie i jednostkach sprawach:
1. Urząd Gminy Marklowice: tel. 32 459 28 00; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
- podatki: tel. 32 459 28 13; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- dowody osobiste/działalność gospodarcza: tel. 32 459 28 40.
- budownictwo/gospodarka komunalna: tel. 32 459 28 30.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej: tel. 32 455 06 84; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej: tel. 32 455 02 92; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
4. Biblioteka – nieczynna do odwołania; tel. 32 454 31 53.
5. Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych: tel. 32 455 03 95, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Proszę również, by należności na rzecz Gminy Marklowice i jej jednostek realizować, w miarę możliwości, elektronicznie.

Z wyrazami szacunku

Tadeusz Chrószcz
Wójt Gminy Marklowice

Marklowice, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Łączymy z energią..." na terenie 10 gmin Subregionu Zachodniego.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://oze.subregion.pl/2020/08/nabor-uzupelniajacy-w-ramach-projektu-laczymy-z-energia/

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR - NOWE INFORMACJE

Szanowni Państwo,
w związku z obowiązującymi ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo Beneficjentów oraz Pracowników ARiMR, informujemy, że dopuszczalne są następujące formy składania oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego przy płatnościach obszarowych:
- pozostawienie we wrzutni/urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego,
- wysłanie pocztą,
- złożenie poprzez platformę ePUAP,
- przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym.
Adresy e-mail biur powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR dostępne na stronie: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne/slaski-or12/dane-teleadresowe.html
W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu. Jeżeli chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

Polska Grupa Górnicza informuje, że w miesiącu wrześniu br. nastąpi uruchomienie ściany C-8 w pokładzie 505wg, która będzie eksploatowana do końca czerwca 2021 r.

Pismo PGG Oddział KWK ROW

W dniu 4 marca 2020 roku na VI Walnym Zgromadzeniu Nadzwyczajnym dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa Miłośników Marklowic na lata 2020 – 2024.
W skład zarządu weszli:
Józef Kłosok – Prezes
Michalina Pasz – Zastępca Prezesa
Aniela Brzóska – Skarbnik
Wiesława Trybuś – Sekretarz

         Mieszkańcom naszego powiatu udostępniona została usługa online do samodzielnego zapisywania się na wizytę w sześciu uruchomionych przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki temu można w prosty i wygodny sposób zarezerwować wizytę u prawnika, radcy prawnego czy adwokata.
        Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w zakresie przygotowania wniosku do sądu w kwestiach rozwodu lub separacji, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Prawnik podczas porady sporządzi m.in. projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
      Możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub mediacji w sześciu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej uruchomionych przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., a zlokalizowanych na terenie całego naszego powiatu.
       Na wizytę można się umówić pod numer tel. 32 412 09 51 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Dodatkowo od teraz rezerwacji wizyty w punkcie można dokonać również samodzielnie o dowolnej porze za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprawdź, jak to zrobić!

Mamy dobrą wiadomość‼️ Bankomat jest już czynny.
Technicy pracują nad drobnym problemem technicznym, a mianowicie:
- pierwszy klawisz po prawej stronie wyświetlacza pełni funkcje wybrania opcji WPŁATY
- drugi klawisz WYPŁATY

Do odwołania nie ma możliwości wynajęcia sali w OSP Marklowice przy ul. Krakusa 14 oraz w budynku komunalnym przy ul. Wyzwolenia 154 (dawne GCI).

W związku z rezygnacją Banku ING z dzierżawy pomieszczenia na parterze Urzędu Gminy informujemy, że z dniem 1 stycznia br. zaprzestał działalność punkt kasowy ING Bank Śl.
     Żałujemy bardzo, nie mniej – jako Gmina – nie mieliśmy na to wpływu. Działalność siedziby Banku w budynku Urzędu Gminy miała ten pozytywny wpływ, że oprócz normalnej obsługi bankowej przez ING wobec naszych mieszkańców – mogli oni bezkosztowo regulować również swoje zobowiązania wobec gminy.
     Informujemy jednocześnie, że płatności na konto Urzędu Gminy będzie można nadal dokonywać bezpłatnie w naszej, a także innych placówkach pocztowych w Polsce. Gmina będzie w 2020 roku pokrywać koszty przelewów.
     Chcę przypomnieć, że powyższa informacja o wpłatach na rzecz Gminy ma jedynie znaczenie dla osób, które nie posiadały swojego konta w Banku ING. Dla osób, które posiadały dotychczas konto w ING, przelewy będą mogły odbywać się w dotychczasowy, niezmieniony sposób, albowiem Bankiem obsługującym Gminę Marklowice, będzie nadal Bank ING.

W dniu 28.05.2020r. zostały otwarte:
· Boisko przy SP 1 – czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-22:00 po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu: 669-500-947

· Gminny Ośrodek Sportu po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej 32 455 0292

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:
- limit uczestników na każdym boisku- 14 osób +2 trenerów,
- odstęp pomiędzy grupami 15 minut,
- obowiązek zasłaniania twarzy do czasu wejścia na boisko, przebywając na boisku nie ma obowiązku zasłaniania twarzy,
- brak możliwości korzystania z zaplecza socjalnego,
- obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
- korzystanie z osobistego sprzętu sportowego,
- prowadzona będzie weryfikacja osób wchodzących na obiekt/uczestników.

Place zabaw pozostają zamknięte do odwołania w związku z brakiem stosownego rozporządzenia.

     W związku z rezygnacją Banku ING z dzierżawy pomieszczenia na parterze Urzędu Gminy informujemy, że z dniem 1 stycznia br. zaprzestał działalność punkt kasowy ING Bank Śl.
     Żałujemy bardzo, nie mniej – jako Gmina – nie mieliśmy na to wpływu. Działalność siedziby Banku w budynku Urzędu Gminy miała ten pozytywny wpływ, że oprócz normalnej obsługi bankowej przez ING wobec naszych mieszkańców – mogli oni bezkosztowo regulować również swoje zobowiązania wobec gminy.
     Informujemy jednocześnie, że płatności na konto Urzędu Gminy będzie można nadal dokonywać bezpłatnie w naszej, a także innych placówkach pocztowych w Polsce. Gmina będzie w 2020 roku pokrywać koszty przelewów.
     Chcę przypomnieć, że powyższa informacja o wpłatach na rzecz Gminy ma jedynie znaczenie dla osób, które nie posiadały swojego konta w Banku ING. Dla osób, które posiadały dotychczas konto w ING, przelewy będą mogły odbywać się w dotychczasowy, niezmieniony sposób, albowiem Bankiem obsługującym Gminę Marklowice, będzie nadal Bank ING.
     Dla uniknięcia uciążliwości stania w kolejce do placówki pocztowej, zachęcamy więc do założenia konta w dowolnym banku i dokonywania przelewów internetowo. Tak będzie najłatwiej. Zachęcamy jednocześnie młodszych mieszkańców naszej Gminy, aby pomogli naszym „wcześniej urodzonym mieszkańcom" założyć konto internetowe i poinstruowali, w jaki sposób mogą zrobić przelew, siedząc sobie spokojnie w domu.
     Jeszcze jedna, ważna sprawa – dotycząca funkcjonowania bankomatu. Mamy na finiszu uzgodnienia dotyczące dalszego funkcjonowania bankomatu w budynku Urzędu Gminy, bez którego mało kto potrafi sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie. Proszę o cierpliwość. Robimy wszystko, aby bankomat na powrót ruszył niebawem. Umowa jest już podpisana.

Tadeusz Chrószcz

DJI Albumpanorama 1567502831256Dokładnie 30 lat temu, tj. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze, wolne i demokratyczne po II wojnie światowej wybory do samorządów gmin.
Ogromny entuzjazm i zaangażowanie wielu ludzi, którzy uwierzyli, że można zmieniać Polskę lokalną, pozwolił na zmianę ówczesnego, często siermiężnego wizerunku wielu miasteczek, miast i gmin w Polsce.
Oczekiwania mieszkańców Marklowic były skierowane wiosną 1990 roku wobec ówczesnych kandydatów do Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego, z nadzieją reaktywowania Gminy Marklowice, co dzięki zaangażowaniu wybranych radnych stało się faktem, z dniem 30 grudnia 1994 roku.
W wielu miejscowościach, w tym i w Marklowicach, trzydzieści ostatnich lat było czasem radosnego tworzenia i modernizowania gmin, a często – bez przesady – zmian o charakterze skoku cywilizacyjnego.
Z okazji tego wspaniałego Święta Samorządowego - jako uczestnik ówczesnych pierwszych wyborów do samorządu – czuję się nieustanie zaszczycony, że z woli mieszkańców Marklowic mogłem budować nasze Marklowice oraz współpracować w tym dziele z wieloma mieszkańcami, działaczami społecznymi i radnymi wielu kadencji. Wolny samorząd w Polsce pozwolił również na ogromne zaangażowanie m.in. mieszkańców Marklowic.
Dziękuję wszystkim Marklowiczanom za wspólne budowanie naszego samorządu, który jest udziałem bardzo wielu zaangażowanych osób.
Z okazji dzisiejszego Święta składam wszystkim radnym różnych szczebli samorządu, działaczom społecznym i członkom stowarzyszeń, jak również wszystkim pracownikom administracji samorządowej jak najlepsze życzenia i satysfakcji w pozytywnym zmienianiu naszych małych ojczyzn.

Tadeusz Chrószcz
Wójt Gminy Marklowice

Pragnę poinformować Państwa o drobnej ciekawostce, o której być może nie wszyscy wiedzą. 25 lat temu, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 roku, opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP nr 132, z dnia 16 grudnia, pod poz. 671, Marklowice wróciły na mapę administracyjną Polski, po niemalże 20 latach (od 1975) niebytu.
Grupa samorządowa, której spadkobiercą są dzisiejsze Samorządne Marklowice, realizująca dążenia społeczności marklowickiej, doprowadziła – po przeprowadzonym w czerwcu 1993 r. referendum - do decyzji Prezesa Rady Ministrów, powołującego na powrót Gminę Marklowice, wraz z innymi 4 gminami, z terenu dawniejszego województwa katowickiego: Pszów, Imielin, Miasteczko Śląskie, Chełm Śląski.
Ciekawostką jest również to, iż w wyniku przeprowadzonego referendum nt. reaktywowania Gminy Marklowice, wzięło udział ponad połowę mieszkańców, z czego aż 96,3% opowiedziało się za reaktywowaniem Gminy Marklowice, w granicach sprzed 1975 roku. Był to najwyższy wynik wyborczy, wśród gmin naszego powiatu, które zostały w 1975 roku włączone w strukturę administracyjną miasta Wodzisławia Śląskiego.
Właśnie 30 grudnia, tj. przed tzw. Sylwestrem, minęło dokładnie 25 lat od wejścia w życie w/w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i utworzenia (reaktywowania) na powrót Gminy Marklowice, która do 1975 roku funkcjonowała, jednakże w innych, zupełnie zmienionych warunkach ówczesnego ustroju.
Było to m.in. możliwe dzięki wprowadzeniu nowego ładu demokratycznego w Polsce, w tym m.in. dzięki jednej z najważniejszych reform ustrojowych, tj. ustanowieniu szczebla samorządowego, w wyniku pierwszych wolnych i demokratycznych wyborów w Polsce, przeprowadzonych w dniu 27 maja 1990 roku.
W późniejszym okresie, tj. w marcu 1995 roku, wybrane zostały organy gminy w postaci Rady Gminy i Wójta Gminy. Upłynęło więc równo 25 lat. Czy warto było ?

Tadeusz Chrószcz