Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Łączymy z energią..." na terenie 10 gmin Subregionu Zachodniego.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://oze.subregion.pl/2020/08/nabor-uzupelniajacy-w-ramach-projektu-laczymy-z-energia/